Verimli Üretimin Anahtarı Nedir?

  • Verimli bir üretim için en önemli unsur kaliteli fidedir.
  • Fideniz iyi değilse yapacağınız bir sürü ilaç ve gübre masrafına rağmen verim alamazsınız.
  • Toprak hazırlığı da çok önemlidir. Yeni gelişmeleri takip ederek teknik destek alın ve dikim öncesi toprak hazırlığınız iyi yapın.

Sebze Yetiştiriciliğinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikle dikilecek yerin toprak ve iklim koşulları dikkat edilerek çeşit seçimi yapılmalıdır.

Hastalıklı ve uzun süredir üzerinde yetiştiricilik yapılan topraklarda mutlaka o toprak yapısına uygun anaç seçimi yapılarak aşılı fide dikilmelidir.

Bitkinin gübrelenmesinde mutlaka teknik destek alınmalı, kulaktan dolma bilgilerle bitki besleme yapılmamalıdır.

Gübrelerken mutlaka suyun Ph ve Ec değerleri çeşide göre ayarlı olarak verilmelidir.

Bir bitkinin gelişmesi için olmasa olmaz ışık ve sudur. Güneş ışığını almayan bir bitki verimli olamaz.